#daidienchusohuu

Hồ Nguyễn Quân – Bộ Tư Pháp – 01/07/2013: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu… chính là sự khẳng định và ghi nhận thành quả cách mạng về đất đai của dân tộc ta.
#datdai thuộc #sohuutoandan do nhà nước làm #daidienchusohuu

Image may contain: text and food
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: