#votrantruyenthong #tonvongcuadang

Tạp Chí Cộng Sản – 8/6/2017 22:15′: Nhận diện sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa…
“Thủ đoạn ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng – văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng – văn hóa là ‘mũi đột phá’, ‘thọc sâu’ làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra ‘khoảng trống’ để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa…” (Bùi Đình Bôn
Đại tá, PGS, TS, Hội đồng Lý luận Trung ương)
BỘ 4T THÚ NHẬN 18.000 NHÀ BÁO CÓ THẺ ĐÃ VỠ TRẬN TRƯỚC 48 TRIỆU FACEBOOKERS.
TCCS Ở ĐÂY THÚ NHẬN THÊM LÀ ĐIỀU ĐÓ ĐỊNH ĐOẠT SỰ TỒN VONG CỦA ĐẢNG.
Các bạn nghĩ thế nào? Tất yếu là thế, phỏng?
#votrantruyenthong #tonvongcuadang

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: