Đảng #catmang Dân #bitcong

BCT chỉ đạo phòng thủ thông tin như thế nào mà QH đồng ý ngắt nguồn Internet quốc tế trong trường hợp đặc biệt?
Thế nào là trường hợp đặc biệt? Đảo chính? Biến động nội bộ? Khủng hoảng tài chính hết tiền trả lương công nhân viên chức & CA/QĐ? Đình công toàn quốc? Vỡ trận toàn phương vị? Nhân dân cùng hát bài Dậy Mà Đi?…
Đảng #catmang Dân #bitcong

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: