#chanthongtin là #toiac

Năm năm trước, June 10, 2012, Blogger Đông A viết:
“Nếu chính quyền đã coi những người viết blog như kẻ thù thì những người viết blog cũng sẽ không coi chính quyền là chính quyền của mình. Chặn thông tin là một tội ác”.
Nay, muốn cập nhật, phải thêm vào đó lực lượng Commando Mạng có tên là Facebookers…
#chanthongtin#toiac

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: