#bitmiengbaodai cái đã…

Thành quả rút kinh nghiệm là đây: Trước tiên phải bịt miệng báo đài cái đã. Mọi chuyện sẽ bàn mưu ủ chước đối phó sau…
#yenbai #bietphu #trendatrung #phamsiquy #phamthithanhtra #hoangthihue #bitmiengbaodai

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: