nhóm lợi ích tạo ra lợi ích nhóm…

Trưởng ban Tổ chức T.Ư. Phạm Minh Chính: “…Để tồn tại những cán bộ công chức vác ô đông đúc, họ cấu kết với nhau trở thành lực lượng, nhóm lợi ích tạo ra lợi ích nhóm chính là đây. Vì lợi ích của họ, mối quan hệ Nhà nước – công dân không phải được thiết lập trên cơ sở các quy định của pháp luật, mà theo thông lệ, quy ước của chính họ – những quan chức biến chất.
Nhóm lợi ích bám trong bộ máy như những lô cốt, rất khó công phá. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua không giải tỏa được những ‘lô cốt’ này…” (Diễn đàn QH – 08/6/2017)
#canbocongchuc #kysinh #nhomloiich #locot #canbobienchat

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: