#lydoi

Chúng nói: “Sông có thể cạn. Núi có thể mòn…”
#lydoi

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: