#sangontansonnhat #quandoi #congan

Quân đội mà không giữ được cái sân gôn thì còn làm nước mẹ gì nữa? Còn công an chỉ lo khủng bố dân gây căm hờn mà để quân đội nuốt đất xẻ thịt xây biệt thự từ nam chí bắc như này thì cái đầu công an để dưới đít quân đội à, thế thì làm chủ tịch nước hay chủ tịch thủ đô làm chó gì?
#sangontansonnhat #quandoi #congan

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: