#phuhop với #dangcsvn…

TNO 12:53 PM – 06/06/2017 – “Theo Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Trương Minh Tuấn, các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam…”
CHỈ TIẾC LÀ NÓ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM.
#KTthitruong #dinhhuongXHCN #phattrien #ngoanmuc#phuhop với #dangcsvn.

Image may contain: 3 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: