#doipho #taydoi với dân

Thưởng đâu? Có phải chiêu thức này có tên là ĐỐI THOẠI LƯU MANH?
#dangcsvn #lanhdaocsvn #luumanh #doipho #taydoi với dân

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: