#muonkhongnhuc làm sao?

Muốn không sôi máu, đừng đọc báo đảng.
Muốn không ói mửa, đừng coi truyền hình…
#muonkhongnhuc đừng ra #biendong đừng lên #biengioi
(ảnh gốc chưa chạy chữ: Dân Làm Báo)

Image may contain: 1 person, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: