#KTnhanuoc là nòng cốt!

Uyên Thảo Trần Lê: CHUYỆN BÊN BÀN NHẬU
Hai người bạn nhậu, nhậu của họ không lèng mèng là uống và ăn, nhậu của họ là nhậu chém gió. Một anh nói:
– Ông có nhận xét gì về mệnh đề “Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế bao gồm kinh tế tư nhân là động lực phát triển còn kinh tế nhà nước là nòng cốt”?
– Có gì khó hiểu đâu! – Anh kia đáp lời – Tôi nói dư lày cho ông dễ hiểu nhá. Ví dụ như cái lẩu thập cẩm trong bàn nhậu của chúng ta. Để có nồi lẩu ngon thì rau củ, thịt cá, gia vị, rau me hành ớt nắm vai trò động lực, đó là kinh tế tư nhân. Còn kinh tế nhà nước được thể hiện rõ nhất là cái nồi.
– Thế trong những thành tố ấy cái nào quan trọng hơn?
– Tất nhiên cái “động lực” kinh tế tư nhân quan trọng hơn. Bởi lẽ nếu đếch có cái nồi thì rau củ, thịt cá, gia vị ta có thể đem nướng vẫn ăn tốt. nhưng cái nồi mà đếch có nguyên liệu để nấu thì chỉ là cái nồi không.
– Còn tôi với anh đóng vai trò gì?
– Còn gì nữa! Đó là vai trò đảng và nhà nước là người ngồi nhậu thôi.
#KTthitruong #dinhhuongXHCN bao gồm #KTtunhan#donglucphattrien còn #KTnhanuoc là nòng cốt!

Image may contain: food
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: