#hethong #daidiachu #xhcn

Thà hy sinh bọn địa chủ phong kiến mà ta được một hệ thống đại địa chủ tân kỳ và hàng triệu dân oan khắp nước, chẳng phải là bội thu đó sao?
BẠN ĐOÁN XEM ĐÓ LÀ TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI CỦA AI?
#caicachruongdat #tandietdiachu #phongkien để #xaydung #hethong #daidiachu #xhcn

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: