“CÒN FORMOSA – CÒN ĐẢNG – CÒN MÌNH”

“CÒN FORMOSA – CÒN ĐẢNG – CÒN MÌNH”
Mọi huy hiệu/khẩu hiệu/bảng hiệu/hàng hiệu… đều đổi mới.
Muốn giữ lấy con ngươi, phải cập nhật định hướng đổi mới.
Đừng quên tiền thuế của dân là để sử dụng cho việc đổi mới.
MỌI ĐẢNG VIÊN ĐỀU CÓ NGHĨA VỤ PHỤNG SỰ FORMOSA !!!

#conformosa #condangcsvn #concongan #conbietthu #conminh
(ảnh gốc: BaBui)

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: