#trithucVN #daydodanmang

Pham Doan Trang :
Dân thường chỉ trích, chê bai, thậm chí bới móc lãnh đạo chính trị là một chuyện rất bình thường. Nhưng ở Việt Nam, rất, rất nhiều người (trong đó có khá đông trí thức) vẫn không quen được với điều ấy. Nên mới có chuyện cứ hay nhắc nhau: “Thôi việc mình mình làm, việc họ họ làm. Chắc gì đến lượt mình, mình đã khá hơn họ”.
Bất thường hơn nữa, những người tư duy kiểu này còn vặn vẹo: “Không nên cực đoan như thế khi nhìn nhận về Nhà nước. Bên cạnh những cái gọi là “chưa được” thì phải ghi nhận cả mặt tốt, mặt thành tựu, mặt Nhà nước đã đạt được, thế mới khách quan, đa chiều”.
Nghĩ cũng khổ cho dân Việt Nam thật, muốn chê lãnh đạo cũng không được, xểnh ra một cái là bị mắng “rảnh quá đấy”, “rỗi việc”, “cực đoan”, “chỉ chém là giỏi”…
#trithucVN #daydodanmang #phamdoantrang 😡

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: