#hanoi #tinhgian…

Hà Nội là cái rốn phân chia quyền lực cả nước. Hà Nội này chưa từng khiếp thằng nào! Nhớ lấy! Và nhớ đóng hụi chết!
#hanoi #tinhgian #tang29000bienche

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: