#dinhvichinhsach

“Chuyến thăm diễn ra sớm sẽ giúp các nhà lãnh đạo mới của cả Hoa Kỳ và Việt Nam có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau, giúp Việt Nam xác định rõ chính sách thương mại của Mỹ đối với châu Á sau khi ông Trump tuyên bố rút khỏi TPP cũng như xác định chính sách về các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm trong khu vực cũng như trên thế giới…” (Murray Hiebert – VietnamNet 29/05/2017)
#nguyenxuanphuc #viengthamMy #dinhvichinhsach
[ảnh gốc chưa chạy chữ: FB Bui Thai An]

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: