Đến thầy cũng văng…

ĐỊT MẸ CÁC ÔNG!
“Thu nhập của bộ trưởng
Lớn gấp nghìn lần lương”.
Chuyện ấy ai cũng biết,
Và là chuyện bình thường.
Không bình thường ở chỗ
Khẳng định thông tin này –
Một đại biểu quốc hội,
Cựu thống đốc gần đây.
Từng mang hàm bộ trưởng,
Tức là người trong chăn,
Điều ông nói là đúng,
Chứ không phải lòe dân.
Cứ cho lương bộ trưởng
Mỗi tháng mười triệu đồng.
Gấp nghìn lần như thế,
Thành bao nhiêu triệu đồng?
Vậy thì các ông ấy
Kiếm đâu khoản tiền này?
Dạy tiếng Anh, bán sách,
Hay làm thúi móng tay?
Một, hỏi các bộ trưởng
Có bao giờ lăn tăn
Tham nhũng và ăn cắp
Chừng ấy tiền của dân?
Hai, cần kiệm liêm chính
Và chí công vô tư,
Học đạo đức của Bác,
Sao các ông vẫn hư?
Ba, các ông có biết
Báo đưa tin hôm nay
Ở Quảng Bình nhiều cháu
Nghỉ học niên học này.
Vì không đủ lớp học.
Vì tiền bị các ông
Đem chia nhau đút túi
Và để xây tượng đồng.
Bốn, các ông như thế,
Không gì là không ăn.
Lương cao, những mười triệu,
Tham nhũng gấp nghìn lần,
Thì thử hỏi dân chúng
Có nên “bôi nhọ” không?
Hay khen cho đúng luật?
Tởm! Địt mẹ các ông! ”
(Thái Bá Tân)
#thaibatan : #ditme #lanhdaocsvn #thamnhung #boinhoditnoi

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: