#dangcsvn #condo #khungbo

Maria Minh Hanh : Thật không thể tưởng tượng. Những hình ảnh này được chụp sau sự khủng bố đêm qua, 31/5/2017, tại Quỳnh Lưu, Nghệ An…
#dangcsvn #condo #khungbo

Image may contain: 1 person, motorcycle
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: