#canhalamquanlon

Zing.vn – 12/02/2017: “Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục phát triển để trở thành địa phương giàu có, trở thành một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á…”.
Hiện tại, triều đình nhà Nguyễn (Nhân Chiến) ở đây là giàu có hết mức, nhờ tài sáng tạo đứng đầu cả nước với 24 quan to trong tỉnh trực thuộc một đại gia đình, chưa kể hạng cán bộ cấp trung và cấp thấp…
TT CÓ CẦN THÊM LOẠI ĐẦU TÀU HÀNG HIỆU NÀY KHÔNG?
#bithubacninh #nguyennhanchien #canhalamquanlon
(FB Thiểm Nguyễn sưu lục)

Image may contain: 1 person

1 Comment

  1. […] Đinh Tấn Lực’s Blog: – Zing.vn – 12/02/2017: “Thủ tướng đề nghị thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục phát triển để trở thành địa phương giàu có, trở thành một trong những thành phố sáng tạo nhất châu Á…”.Hiện tại, triều đình nhà Nguyễn (Nhân Chiến) ở đây là giàu có hết mức, nhờ tài sáng tạo đứng đầu cả nước với 24 quan to trong tỉnh trực thuộc một đại gia đình, chưa kể hạng cán bộ cấp trung và cấp thấp… […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: