Bình Minh Chiếu Rọi…

Không quan trọng về lá cờ Phúc Kiến, bọn Mỹ nó hiểu mình là ma-dze in diệc nam. Cũng không quan trọng lá cờ còn lại đách phải là cờ Mỹ bởi khu vực 50 sao vẽ trật lấc, bọn Mỹ nó hiểu là cờ Tàu ta còn làm sáu sao kia! Điều đáng chú ý: đây là lần đầu tiên đảng ta chấp nhận cờ Mỹ cao hơn cờ ta. QUAN TRỌNG LÀ THÔNG ĐIỆP CÁI ĐÈN HOA KỲ NÀY MÀ BẬT SÁNG LÀ BÌNH MINH SẼ CHIẾU RỌI KHÔNG CHỈ DIỆC NAM MÀ CÒN CẢ DIỄN ĐÔNG NỮA…
#nguyenxuanphuc đại diện đảng diệc nam hành khất #quamyanamay

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: