#toilatdo #dieu79…

Phiên phúc thẩm bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 26/5/2017. Tòa không cần xử, chỉ cần tuyên y án có sẵn: 13 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với ông Trần Anh Kim; và 12 năm tù giam, 4 năm quản chế đối với ông Lê Thanh Tùng.
Hai ông khẳng định những việc mình làm đều xuất phát từ lòng yêu nước và khát vọng muốn góp phần làm đổi thay xã hội, thăng tiến đất nước. Ông Lê Thanh Tùng còn đọc một bài thơ thay cho lời nói cuối cùng, thể hiện khí phách và quyết tâm của ông cho lý tưởng phụng sự Tổ quốc…
#trananhkim #13namtu #lethanhtung #12namtu #toilatdo #dieu79

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: