#luatsu #togiac #thanchu

Nhiều phần là các đồng chí Kiểm Sát bận tập trung nỗ lực chăm sóc các đường dây chạy án. Do đó, để lấp vào khoảng trống gây tình trạng lọt người lọt tội gia tăng khiến chế độ càng ngày càng yếu kém, xin trân trọng đề nghị QH thông qua luật mới là lùa giới LUẬT SƯ vào tiếp tay KIỂM SÁT tố giác thân chủ, nhằm mục tiêu xây dựng TÒA ÁN thành nơi biểu trưng quyền lực của đảng và nhà nước ta…
#luatsu #tieptay #kiemsat #togiac #thanchu

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: