#nóixauboinho #boinhoditnoi

Theo 1 thông dịch viên biết 29 thứ tiếng thì từ khóa “nói xấu bôi nhọ” được chuyển ngữ ở một vài quyển tự điển quốc tế như này…
Riêng quyển từ điển Triều Tiên thì nhiều người e rằng đó là ý muốn của tay thông (mắc) dịch nào khác cũng biết 29 thứ tiếng ngay khi dịch xong lời đại biểu… :v

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: