#vietcong #xutu #ducHuynhPhuSo

FB Duy Nhat: Tài liệu mật (lưu hành nội bộ của công an VC) tiết lộ chính Việt Cộng đã giết đức Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Cho nên người ta không lấy gì ngạc nhiên là tại sao tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo có mối căm thù truyền kiếp với Việt Cộng.
Trích tài liệu VC:
“… Do tội ác của chúng, Huỳnh Phú Sổ đã bị ta bắt và xử tử ngày 22 tháng 12 năm 1947 tại Long Xuyên…”
Ngưng trích.
#vietcong #xutu #ducHuynhPhuSo #GiaoChuPGHH

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: