#mabo #bonlamduong

Từ mất gà tới mất đất, mất đường… BIỂU NGỮ MẮNG THẰNG NHẤT TRONG NĂM? Dân chẳng coi nhà nước ra gờram nào!
#mabo #bonlamduong

Image may contain: outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: