#giamdocbenhvien #bonhiemcontrai

GTVT hôm nay được cái biểu ngữ hồi môn: Mả Bố Bọn Làm Đường!
Thế, có nên viết một biểu ngữ khác cho bọn này không: MẢ BỐ BỌN ĐA KHOA!
#giamdocbenhvien #bonhiemcontrai

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: