#tangdoithoai để #giambucxuc?

Đi kiếm LÁ DIÊU BÔNG còn dễ hơn vạn lần đốt đuốc đi tìm lương tâm hay thiện chí của bọn bọn chơi bài tráo…
#tangdoithoai để #giambucxuc ?

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: