#nhatrang bằng #hawaii?

Triệu chứng tự thoái hóa, tự diễn biến, tự mơ ước cho bằng bọn tư bản, không phải mới xảy ra đây trong hàng nũ trung ương csvn.
Hai năm trước, 22/5/015, đã có đứa đẩy giấc mơ con sang tận Hạ Uy Di… Mấy đứa sau này chỉ là thứ phiên bản cải biên!
#nguyenchienthang #CTUBNDkhanhhoa : #phandau để #nhatrang bằng #hawaii

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: