mỗi tỉnh #motdautau

Nhân nghe diễn văn ví von vụng về vuông vắn như khuôn của thủ tướng lúc vi hành qua các miền đất nước đẹp như một thế giới thu gọn… Bỗng nghĩ tới CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ trên các sân ga sắp tới mà lòng vui như hội…
#nguyenxuanphuc : mỗi tỉnh #motdautau

Image may contain: train
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: