Chớ đinh ninh…

Không đời nào tuyên giáo lên tiếng mà thiếu loa. Không đời nào tuyên giáo đối thoại mà thiếu lợn mồi. Không đời nào báo chí phỏng vấn mà thiếu câu trả lời sẵn. Không đời nào công an làm việc tốt, như nhiệm vụ lẽ ra phải làm, mà lại thiếu truyền hình. Cũng vậy, không đời nào đại biểu QH đối thoại mà thiếu cử tri mồi… Đúc rút lại, đó là nguyên tắc sinh hoaạt đảng “KHÔNG ĐỜI NÀO”.
ĐỪNG BAO GIỜ NGHE TỚI TỪ “ĐỐI THOẠI” MÀ ĐINH NINH RỒI MỪNG RƠN RẰNG ĐẢNG ĐANG LẮNG NGHE PHE ĐỐI LẬP. Ở XỨ NÀY, LẮNG NGHE LÀ ĐƯỜNG MỘT CHIỀU!
#tuyengiao #doithoai là nói với #lonmoi
(ảnh gốc chưa chạy chữ của họa sĩ BaBui)

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: