ĐỪNG CÓ MƠ HẢO!

“Các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân cả nước” (Nguyễn Thị Kim Ngân – 22/5/2017)
HA HA HA ! ĐỪNG CÓ MƠ HẢO. QH CHỈ KÊU GỌI ĐỐI THOẠI NỘI BỘ!
#nguyenthikimngan #doithoainoibo

Image may contain: 3 people

Comments are closed.

%d bloggers like this: