#chophepluuhanh #quocca

Thêm tin vui trước Hội Nghị Trung Ương: Cục Biển Diễn Nghệ Thuật vừa ký lệnh cho phép lưu hành trên toàn quốc, kể cả trung ương đảng & BCT, được phép hát bài QUỐC CA…
Được biết “Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca” là điều 13, khoản 3, hiến pháp CHXHCNVN.
Đây là bản tin vui nhất từ đầu năm tới nay đối với toàn đảng toàn quân đảng CSVN.
#cucbieudiennghethuat #chophepluuhanh #quocca

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: