phản đảng > phản quốc > phản dân

“Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bất kỳ bản hiến pháp nào trên thế giới” (TS Nguyễn Sĩ Dũng)
1) Theo bạn thì với điều 50 của nó, CTN với tự thân bản HP, thứ nào cao hơn?
2) Như thế thì bạn có thể đoán ra bản HP tiến bộ nhất này được soạn thảo bời ai hay theo ý của ai?
3) Phản quốc là tội nặng tương đương với phản đảng?
4) Phản dân thì không đáng kể, so với 2 thứ phản trên?
#hochiminh #hienphap1946 #CTNkhongcotrachnhiemgi #ngoaitruphanquoc#phandang . #phandan không phải là tội.

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: