#nhanuocMafia #congkhai

Thao Teresa: Đến nhà Pham Doan Trang được một lát thì an ninh lên dọa . Đm mày không bảo bạn mày về bọn tao đánh đấy.
Ghê chưa ? Nhà nước này công khai là bọn mafia rồi.
#anninh #xacnhan #nhanuocMafia #congkhai

Image may contain: 3 people, people sitting

Comments are closed.

%d bloggers like this: