#khungbo19thang5

Đừng ai quên rằng xứ này đã từng có 1 bọn sát nhân NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY 19 THÁNG 5 tại Sài Gòn, năm 1968… như thế này, trong tiến trình THỐNG NHẤT VIỆT NAM VÀO TAY TRUNG CỘNG…

Dòng chú thích ảnh ghi rằng: Sài Gòn 1968 – (NY6 – tháng 5 ngày 19) Đạn Rốc-kết của quân giặc tàn phá Sài Gòn – Nhưng người Việt dân sự tìm kiếm trong đống gạch vụn của những ngôi nhà bị tàn phá bởi đạn rốc-kết của Việt cộng trong trung tâm Sài Gòn hôm nay. Cuộc tấn công đến trong ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 78 của Hồ chủ tịch của Bắc Việt. (Ảnh của hãng thông tấn AP từ Sài Gòn) (Hãy xem thêm toàn bộ câu chuyện qua bản tin của Goerge Esper) (pr11047stf-phuoc) 1968
#khungbo19thang5 để mừng #sinhnhathochiminh #sinhnhatpolpot

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: