#hanoithanhparis

Nhân đọc lời tuyên bố Hà Nội Thành Ba-ri của quan tể tướng, toàn bộ thành ủy Hà Nội bèn lục lại câu chuyện Trần Dân Tiên viết về những ngày đầu ở ba-ri, trang 36, và nảy sinh sáng kiến như sau:
#nguyenxuanphuc #hanoithanhparis

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: