rực rỡ hồng…

Tình hình kinh tế nước ta vẫn rực rỡ một màu hồng (đàng sau cặp kính dâm)… Và đây là lý do toàn đảng toàn quân ta phải o bế đầu tư trực tiếp FDI vào Formosa.
Cho dù là “Sự cố cá chết do Formosa xả thãi gây ra khiến ngành thủy sản nói riêng, nông nghiệp nói chung giảm và làm giảm GDP. Mức độ ảnh hưởng của sự cố này còn kéo dài nhiều năm sau, tác động nhiều ngành khác như du lịch…”, (Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê).
#kinhtetunhanchet #kinhteNNchet #kinhteaochuongtraichet #kinhteFDIhaphoi#phaiưudaiFormosa

Image may contain: 5 people
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: