Nhục mấy lần?

Tình cờ lật quyển Từ điển Hán Việt, trúng ngay chữ này, bật ý…
#luongbong #lanhtuthueTau #nhucmot #lanhtuthueviet #nhucmuoi
BẠN CÓ NGHĨ VẬY KHÔNG? NẾU KHÁC, KHÁC RA SAO?

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: