nếu cần thì suỵt côn đồ…

Ở đây làm luật dễ như đi ị. Còn lách luật (hay áp dụng luật) dễ chẳng khác nào suỵt chó tới dọn.
#TBTsualuat #canbo #khongsualuat được, thì #suatuoi hay #suathukhac

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: