#FreeHoangBinh

Thao Teresa: Khóc nốt hôm nay. Ngày mai đứng dậy chúng ta đi. Hoàng Bình em là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam !
#FreeHoangBinh #Tựdochonguoiyeunuoc #Formosacutxeo

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: