Dân ta phải biết sử ta…

Việt sử, triều nhà Sản, 30 năm sau mật nghị Thành Đô, thì hiện tại phóng chiếu ra tương lai…
#bacthuoc #lanthu5 #CHXHCNformosa => #khututriFormosa

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: