#cuidaulmatnuoc

Chi Kim Nguyễn: ĐẢ ĐẢO BỌN BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT.
Những tin tức về người yêu nước, bảo vệ môi trường bị bắt bớ, khủng bố luôn vò xé trái tim tôi.
Tất cả chúng ta cần phải nghĩ:
#khichungtasocaiac #caiacconlonghanh #homnayhobataido #ngaymaihobatta#cuidaulmatnuoc #hoangbinh #thaivandung #bachhongquyen #KimChi

Image may contain: 3 people, sunglasses and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: