Cần giúp…

Căn cứ theo lời nằn nì thống thiết kêu gọi sự giúp đỡ của bá tánh có học hàm học vị khắp nơi từ tường nhà FB Phuc Dinh Kim… Kính mời gia đình FB Việt Nam rộng lòng truy cứu và tận tình giúp đỡ cho con của đương sự vượt qua được mùa thi năm nay do Bộ Dục CHXHCNVN quang vinh muôn năm tổ chức…
#atlatdialiVN #hethongsongnao #chayquacahaimien #BacVietlanNamViet

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: