Thế nào là công vụ?

Lại lật trúng một từ khó hiểu khác… Chận xe bắt cóc dân có phải là công vụ không? Vòi tiền dân có phải là công vụ không? Huy động côn đồ đánh dân có phải là công vụ không? Phá bỉnh các buổi lễ tưởng niệm của dân có phải là công vụ không? Cướp đất của dân rồi đội giá bán gấp trăm lần là công vụ? Bảo vệ xí nghiệp xả thãi giết cá giết dân là công vụ?
THẾ, THẾ NÀO LÀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ HỞ BỌN KHỐN KIA?
#batcocdan #danhdan #phaletuongniem #giaitanbieutinhonhoa#congvu ?

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: