TRĂM SỰ TRÔNG VÀO CÁC BÁC!

Các bác đang cầm quyền. Các bác thường cầm nhầm. Các bác đang cầm trên tay cái tương lai của dân tộc và đất nước ta…
TRĂM SỰ TRÔNG VÀO CÁC BÁC!
#dangcsvn #camquyen #camnham #camtuonglaiVN

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: