thép sẽ đồng tâm…

“…tim tôi là giấy
chép tràn lương tâm
máu tôi là mực
ghi ngọn lửa hùng
khóa tôi xiềng xích
thép sẽ đồng tâm…”
(Hoàng Xuân Sơn)
#caNgheAn #batcoc #HoangBinh

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: