Operation F517…

Những trận đánh thần thánh rền vang quân sử thế giới …đại đồng: 68-HUẾ / 72-QUẢNG TRỊ / 77- NEAK LUONG / 78-BA CHÚC / 79 LẠNG SƠN / 88-GẠC MA / 09-TIÊN LÃNG / 17-DIỄN CHÂU…
#CAbaovay #hanhquan #lienhop #tieudiet #DienChau

Image may contain: one or more people and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: