Hồ Cập Nhật 3 tốt…

Bác sẽ gò lại câu danh ngôn 3 tốt trước đây ra sao cho hợp đồng hợp đống trong tình hình mới và nhiệm vụ mới ở Vũng Áng?

(ảnh: CA cơ động ăn uống trong căng-tin của Formosa)
(FB Thach Vu) #formosa #formosaht #vungang

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: