#giuformosa #lagiudang

Huy hiệu mới của Bộ Quốc Phòng VN…
Các vua Hùng có công dựng nước Việt ta – Bác cháu nó có công giữ Formosa
Khẩu hiệu mới: GIỮ FORMOSA LÀ GIỮ ĐẢNG!
#giuformosa #lagiudang

No automatic alt text available.

Comments are closed.

%d bloggers like this: